زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

ارتودنسی پیشگیری

از دست دادن پیش از موعد دندانها در سنین پایین باعث اختلال در رویش

دندانهای دائمی

و کمبود فضای مورد نیاز آنها می شود بنابراین

دندانپزشک

در آن ناحیه وسیله ای به نام

فضانگهدار

برای کودک می سازد تا زمان رویش دندان دائمی مورد نظر در دهان کودک قرار می گیرد.
این وسیله نیاز به ویزیت مداوم دارد و تا زمان باقی ماندن در دهان حتی اگر هیچ مشکلی هم نداشته باشد می بایست هر3ماه یکبار توسط

دندانپزشک

مربوطه بررسی و معاینه گردد.

 
 ارتودنسی پیشگیری

انجام اعمال ارتودنسی پیشگیری در کودکان زیر 12 سال به علت پیشگیری از بد تر شدن ناهنجاریهای موجود در دهان کودک و یا ممانعت از ایجاد برخی از ناهنجاری ها،دارای اهمیت بسیاری است که بنا به صلاحدید متخصص دندانپزشکی کودکان برای کودکانی که نیازمند این دسته از درمانها هستند تجویز می گردند.

 ارتودنسی پیشگیری

مکیدن انگشت و یا استفاده از پستانک چنانچه تا پایان 3 سالگی متوقف نشود ممکن است منجر به ناهنجاری فک شود.زیر مجموعه ها