زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان

فلوراید تراپی

(درمان با فلوراید): فلوراید به روش های مختلف موضعی برای جلوگیری از

پوسیدگی دندان

استفاده می شود که شامل: دهانشویه های حاوی فلوراید، ژل های فلوراید و وارنیش فلوراید است که هر یک با صلاحدید متخصص

دندانپزشکی کودکان

برای هر کودک تجویز می شود.

ژل های فلوراید: که حاوی غلظت های بسیار بالا از فلوراید هستند، فقط توسط دندانپزشک با روش خاص بر روی دندانهای کودک قرار داده میشود.
بسته به نظر

دندانپزشک

و با توجه به میزان استعداد کودک برای ابتلا به پوسیدگی، جدول زمانی تکرار انجام فلوراید درمانی در کودک تعیین می گردد.بطور متوسط این زمان هر 3 تا 6 ماه در نظر گرفته می شود. پس از فلوراید درمانی تا نیم ساعت از شستشوی دهان و از دادن نوشیدنی و غذا به کودک خودداری نمایید .

وارنیش فلوراید: لاک های حاوی فلوراید هستند که توسط دندانپزشک بر روی دندان مالیده می شود. پس از قرار دادن وارنیش توسط دندانپزشک، بهتر است تا نیم ساعت از دادن غذا و نوشیدنی به کودک پرهیز شود و در طی همان روز مسواک نزند و غذای داغ و سفت نخورد.

دهانشویه های فلوراید: فقط در کودکان بالای 6 سال کاربرد دارد وجایگزین انجام فلوراید درمانی توسط دندانپزشک نمی باشد.دهانشویه ها به دو صورت هفتگی و یا روزانه توسط دندانپزشک تجویز می شوند.

استفاده از انواع فلوراید در پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در سطوح صاف دندان مؤثر می باشد.برای پیشگیری از پوسیدگی سطوح جونده و شیارهای دندان از روش های زیر استفاده می شود.

فیشور سیلانت

(شیارپوش): دندانهای آسیاب به خصوص دندانهای آسیاب دائمی کودکان شیارهای عمیقی دارند که به دلیل باریک و عمیق بودن با مسواک تمیز نمی شوند و می توانند محل مناسبی جهت تجمع ذرات غذایی و میکروبی و نقطه شروع پوسیدگی دندانها باشند.

برای پیشگیری از چنین حالتی می توان این شیارها را با مواد مخصوص "شیاربند" پر نمود تا از ورود میکروبهای پوسیدگی زا و ذرات غذایی جلوگیری به عمل آید.

 پوسیدگی دندان


PRR (درمانهای رزینی پیشگیری کننده): این روش برای دندانهای شیری و دائمی جوان که پوسیدگی محدود به شیارها و حفرات دندان است کاربرد دارد. در این روش پوسیدگی برداشته می شود و توسط مواد همرنگ دندان جایگزین ما گردد.همچنین در این روش شیارهای سالم باقیمانده نیز توسط این مواد پوشیده می شوند.

 پوسیدگی دندان
زیر مجموعه ها