زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

اطفال

دندانپزشکی کودکان

به جز دانش،تبحر،تجربه و آرامش به عشق نیاز دارد.
ما فضایی را بوجود آورده ایم تا کودکان ضمن درمان و آشتی با فضای دندان پزشکی دندانهایشان را دوست داشته باشند و یاد بگیرند از آنها محافظت کنند.

- اختصاصی شاد و جذاب برای کودکان
- تزریق های بدون درد
- پروسه آشنایی و آموزش جهت علاقمندی در کودکان

هدف ما از اولین ویزیت آشنا سازی کودکان با فضای دندانپزشکی ، آموزش و جلوگیری از پوسیدگی های پیشرس دندانی است که این مهم در سن سه سالگی انجام می پذیرد.

- ارتودنسی های پیشگیری و درمان


- فیشورسیلنت


- فلورایدتراپی


- پالپوتومی


- ترمیم


زیر مجموعه ها