زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

درمان ریشه

اکثر ما حداقل یکبار دچار دندان درد شده ایم دردی سخت و بسیار ناراحت کننده است که به گفته اکثر بیماران باعث مختل شدن روند روزانه می شود .

اما باعث این درد چیست ؟ و درمان آن با چه کسی است؟

تاج دندان ها از سه لایه تشکیل شده اند : مینا –عاج- حفره عصبی ،که حاوی اعصاب و رگهای خونی است .
هنگامی که دندانی پوسیده می شود تا هنگامی که پوسیدگی در محدوده مینا وعاج است درمان آن در حیطه شاخه

دندانپزشکی ترمیمی

است اما وقتی که از عاج فراتر رفته و وارد حفره عصبی می شود سبب التهاب و پرخونی حفره می گردد که علامت خارجی آن درد دندان است ، که درمان آن توسط متخصص درمان ریشه انجام می گیرد .اعصاب و رگها از ریشه ها خارج می گردند وبا مواد جایگزین پر می شود .

این کار در گذشته به روش کلاسیک انجام می شده که البته امروزه هم هنوز کاربرد دارد ولی همراه با پیشرفت تکنولوژی روشی برای درمان ریشه به وجود آمد به نام روش روتاری که در این روش با استفاده از وسایل پیشرفته و تکنیک مدرن ،درمان ریشه انجام می پذیرد که با طبع آن سرعت درمان رابه دنبال دارد و به جای سه جلسه که در روش کلاسیک معمول بود فقط در یک جلسه درمان ریشه کامل می شود.
زیر مجموعه ها