زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

اورتودنسی

مراقبت های اورتودنسی

1. دندانهای نامرتب ولی سالم کارایی و دوام بیشتری از دندانهای مرتب ولی پوسیده دارند. هدف در ارتودنسی فراهم آوردن دندانهای مرتب و غیره پوسیده در پایان درمان میباشد.

2. رعایت بهداشت در طی دوره ی درمان

ارتودنسی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است لذا اکیداً توصیه می شود.

دندانها روزانه دو بار مسواک زده شوند (بعد از هر وعده ی غذایی اصلی)
هر شب دهانشویه فلوراید دار استفاده شود به گونه ای که قبل از خواب (بعد از مسواک زدن) به مدت 30 ثانیه قرقره شده و تا فردا صبح چیزی آشامیده یا خورده نشود. بدین ترتیب در زمان خواب فلوراید فرصت دارد تا به سطح دندانهای متصل گشته و مانع پوسیده شدن آنها شود.
در صورت امکان روزانه از نخ دندان Super Flossو مسواک بین دندانی Inter Dental Brush استفاده شود

3. در مورد مواد غذایی لازم به ذکر است.

مصرف میوه های هسته دار،میوه های سفت و نیز زیتون و ذرت و هویج فقط باید به صورت قطعه قطعه شده باشد.
از مصرف خوراکی های سخت و ترد (خشکبار و آجیل، نان برشته) که باعث کنده شدن براکتها می شوند، جدا پرهیز شود. کنده شدن براکت علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی، باعث طولانی تر شدن روند درمان می شود.

4. در صورت وجود درد بخصوص در روزهای پس از ویزیت هر 8 ساعت از مسکن (استامینوفن) استفاده کنید.

5. موفقیت درمان ارتودنسی در گرو همکاری بیمار و ویزیت های منظم طبق زماندهی می باشد.

6. مراجعه به دندان پزشک عمومی (هر شش ماه) برای برسسی پوسیدگی های احتمالی در طی دوره ی

ارتودنسی

و پیشگیری از گسترش آن الزامی است.

زیر مجموعه ها