زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

ویژگی‌های لبخند زیبا در دندانپزشکی


ویژگی‌های لبخند زیبا در

دندانپزشکی

را می توان بدین بررسی نمود :

  1. دندانهای ردیف و پاکیزه در یك قوس مرتب
  2. هماهنگی قوس دندانی با انحنای لب پایین هنگام لبخند
  3.  میزان دیده شدن دندان‌های بالا و لثه  در لبخند
اگر مقدار زیادی از لثه در لبخند دیده شود لبخند لثه‌ای (Gummy Smile) گفته می‌شود و از زیبایی لبخند می‌كاهد. در یك لبخند كامل، تمام طول دندا‌ن‌های قدامی بالا نمایان می‌شوند و حتی دیده شدن مقداری از لثه نیز باعث جوان تر به نظر رسیدن لبخند می‌شود .

 با افزایش سن، به طور طبیعی میزان نمایان شدن دندان‌های بالا در لبخند كاهش می‌یابد و این به دلیل افتادگی لب بالاست و كاملا طبیعی است.  دلیل آنکه نمی خندید، آن نیست که پیر شده اید . شما پیر می شوید چون نمی خندید .

 دلیل آنکه نمی خندید، آن نیست که پیر شده اید . شما پیر می شوید چون نمی خندید .

طراحي لبخند (smile design):

دندانهاي قدامي هر فرد طرح لبخند او را تشکيل مي دهند. فردي که دندانهاي جلوي دهانش فاصله دار يا نامنظم، نسبت به خط وسط صورت نامتقارن، کج و يا نا مرتب، شکسته و يا لب پريده، تيزيا دندانه داريا صاف شده و کوتاه ويا زياده از حد بلنديا کوتاه باشد، يا در هنگام خنده لثه او بيش از حد نمايان شود يا در لبه لثه اي دندانها لبه سياه روکش يا پرکردگي مشخص و لثه پف کرده يا به رنگ آبي يا بنفش باشد مي تواند با اصلاح اين ‏نواقص ظاهري جذاب و لبخندي زيبا و اعتماد بنفس بيشتري را تجربه کند .
در واقع اصلاح طرح لبخند راهي است براي به دست آوردن اعتماد بنفس بيشتر. ‏روشهاي اصلاح طرح لبخند

ارتودنسي

،

لامينيت

روکشهاي زيبايي

، و کامپوزيتهاي نوري هستند.
در صورتيکه دندانها نامنظم باشند با قرار دادن بريس روي دندانها در يک دوره 6 ماهه الي 2ساله ‏مي توان آن ها را جابجا کرد.
اگر امکان ارتودنسي وجود نداشته باشد فقط براي منظم کردن دندانهاي در معرض ديد با روشهاي سريع در کمتر از ‏يک ماه و گاه کمتر از يک هفته مي توان آنها را منظم کرد .
اين روشها با تغيير در حجم و شکل دندانه ي جلو آنها را مرتب ‏و زيبا تر مي کنند. گاه تنها با يک تراش يا پرداخت جزئي لبه دندان ها و گرد يا صاف کردن زواياي دندان مي توان بر جذابيت لبخند افزود و چهره را زنانه تر، مردانه تر و يا جوان تر نشان داد.
زیر مجموعه ها