زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

فضا نگهدارنده

بر خلاف این باور رایج که دندان شیری به دلیل موقتی بودن در دهان بی اهمیت است ، این دندان ها الگویی برای رویش

دندان های دائمی

هستند.
به این صورت که فضا را برای این دندان ها نگه می دارند.در مواردیکه به دلایل پزشکی مجبور به درآوردن این دندان ها می شویم از فضا نگهدارنده استفاده می کنیم که از بهم ریختگی دندانهای دائمی جلوگیری کنیم.
به این صورت که قالبی از دهان کودک گرفته می شود، به لابراتوار فرستاده می شود. بر روی قالب یک بند فلزی تعبیه می شود که سیمی به آن وصل است. این وسیله در دهان کروک ثابت می شود تا هنگامی که دندان دائمی در جای خالی رویش کند. در آن زمان به

دندانپزشک

مراجعه می کند و وسیله از دهان به سادگی خارج می شود.
البته اگر از زمان کشیدن

دندان شیری

تا رویش دندان دائمی 9-6 ماه فاصله باشد دیگر نیازی به گذراندن این وسیله نیست.
زیر مجموعه ها