زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

چگونه می توان طرح لبخند خود را اصلاح نمود

اصلاح طرح لبخند
 
طرح لبخند شامل دندانهای قدیمی فرد می باشد . فردی که دندانهای جلوی دهانش فاصله دار یا نا منظم ‏است و یا کوتاه تر از حد طبیعی می باشد یا نا متقارن است و یا حتی بد رنگ میباشد. با اصلاح این ‏موارد ظاهری جذاب و لبخندی زیبا و اعتماد به نفس را تجربه می کند و از نمایاندن آن لذت می برد .در واقع اصلاح طرح لبخند راهی است برای اعتماد به نفس بیشتر .

روشهای اصلاح طرح لبخند شامل ارتودنسی ،لامینیت ،روکشهای زیبایی و کامپوزیتهای نوری ‏می باشد.

در صورتیکه دندانها نامنظم باشند با قرار دادن بریس ها، روی دندانها در یک دوره 6 ماهه الی 2ساله ‏می توان آن ها را جابجا کرد .

بهترین سن برای ارتودنسی دوره نوجوانی و اوایل جوانی است بجای ارتودنسی متداول فقط برای منظم کردن دندانها در معرض دید با روشهای سریع در کمتر از ‏یک هفته می توان آنها را منظم کرد . این روشها با تغییر در حجم و شکل دندانها ی جلو آنها را مرتب ‏و زیبا تر می کند .

این روش ها شامل لامینیت روکش های زیبایی و کامپوزیتهای نوری میباشند .

زیر مجموعه ها