زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

مراقبتهای بعد از درمان ریشه دندان یا عصب کشی


1 - درد و تورم قبل و بعد از درمان ريشه طبيعي بوده که با تجويز آنتي بيوتيک و مسکن بر طرف ميگردد. معمولا دندان در بین جلسات درمانی و چند هفته پس از پایان آن به ضربه حساس خواهد بود. چنانچه براي مدتي طولانی ادامه پيدا کرد یا بر شدت آن افزوده شد با مطب خود تماس بگيريد

2 - درمان ريشه دندانها در بيش از 90 % موارد با موفقيت همراه است و عدم موفقيت آن ممکنست بعلت شکستن فايل در ريشه , بيش از اندازه کوتاه يا بلند تر پر شدن ريشه , ماندن آبسه در نوک ريشه همر اه باشد که گاه با انجام عصب کشي مجدد و قطع ريشه قابل نگهدار ي است

3 - بايد دانست با توجه به هزينه بيشتر عصب کشي , بايد مراقبت بيشتر انجام گيرد زيرا : الف ـ دندان عصب کشي شده بعلت نداشتن عصب به پوسيدگي , سرما و گرما حساس نبوده و در صور ت بهداشت ضعيف براحتي پوسيده مي گردد و ب ـ بعلت خارج کردن عصب و محتويات پالپ و تراش زياد در تاج , دندان مرده همانند يک دندان زنده و محکم نبوده و بايد از خوردن غذاهاي سفت .و شکننده اجتناب کرد

4 - چنانچه پر کردگيهاي تاج بسيار وسيع باشد با قرار دادن پين داخل ريشه پر کردگي محافظت و محکم مي شود و يا جهت جلوگيري از شکستگي و عود پوسيدگي دندان عصب کشي شده زير روکش ميرود.

زیر مجموعه ها