زیبایی را در نگاههایمان جاری کنیم و در لبخند هایمان ...

دندانپزشکی در آرامش

حضور در محیط

دندان پزشکی

برای بسیاری از ما با استرس همراه است . ترس از درد ، ظاهر فضا ، صداها ، بوها ، نحوه برخورد و ... برای بسیاری از افراد عواملی است که باعث اجتناب از درمان در زمان لازم می شود .

ما در

کلینیک دندانپزشکی تبسم مهر

این مراجعین و بیماران را درک میکنیم و با راهکارهای متفاوت تلاش می کنیم فضایی آرام و بدور از احساسهای ناخوشایند را ایجاد کنیم .

- دکوراسیون ، فضایی متفاوت و رنگهای هماهنگ با قصد آرامش بخش طراحی شده است .

- در

تبسم مهر

شما فقط بوهای خوشایند استشمام خواهید کرد .

- استفاده از تصاویر و موسیقی مناسب در فضای کلینیک به این مهم کمک می کند.

- شما شنیده می شوید . هیچ درمانی بدون درک شدن شما ، توسط پزشک انجام نمی شود.

- در مورد فوبیاها و ترسهای با سابقه از زمان کودکی ، دندانپزشک شما با بررسی مورد به صورت تخصصی ، راهکارمناسب را برای درمان شما در نظر خواهد گرفت و پس از درمان ، تجربه شخصی آشتی با دندان پزشکی است .

- تزریق های شما ، در صورت ترس از تزریق ، بدون درد خواهد بود . ( در 80 درصد از موارد)

- از تکنیک های آرامشبخش در زمینه های متفاوت ،

طبهای آلتروناتیو

استفاده می شود.

- راهکارهای داروئی ، آخرین راه استفاده خواهد بود.

زیر مجموعه ها