بخش درمان لثه

لثه به عنوان بافت نرم نگهدارنده در دهان در اطراف دندان ها به جز حفاظت از بافت ها و جلوگیری از نفوذ میکرو ارگانیسم ها ، در زیبایی لبخند فرد نیز موثر است .
لثه سالم به رنگ صورتی یا قرمز کمرنگ با سطحی پوست پرتقالی شکل است که در محل تماس با دندان کاملا صاف با لبه های تیز میباشد .

درمان لثه

آشنایی با بخش درمان لثه در کلینیک دندانپزشکی تبسم مهر

یک لثه ی سالم

لثه به عنوان بافت نرم نگهدارنده در دهان در اطراف دندان ها به جز حفاظت از بافت ها و جلوگیری از نفوذ میکرو ارگانیسم ها ، در زیبایی لبخند فرد نیز موثر است .
لثه سالم به رنگ صورتی یا قرمز کمرنگ با سطحی پوست پرتقالی شکل است که در محل تماس با دندان کاملا صاف با لبه های تیز میباشد .

علت و شروع بیماری لثه

لثه سالم به غیر از کمبود یکسری از ویتامین ها ، بیشتر به واسطه عدم رعایت بهداشت دچار بیماری شده و باقیمانده ی مواد غذایی در فضای بینابینی لثه ودندان باعث ایجاد پلاک می گردد، ماندگاری پلاک موجب آسیب به بافت لثه و در ادامه با ایجاد لایه های آهکی برنگ تیره (جرم دندانی) موجب تخریب و تحلیل لثه خواهد شد .
صاف و متورم شدن لبه ی لثه و خون ریزی خود به خودی یا در هنگام مسواک زدن ابتدایی ترین مرحله ی بیماری لثه است که به آن ژنژیویت می گویند. در ادامه روند ، بیمار در صورت عدم درمان به موقع به تحلیل لثه دچار خواهد شد و پس از تحلیل و تخریب لثه بیمار، تحلیل استخوان و در نهایت لقی دندان را موجب خواهد شد. در طول این روند بیمار از بوی بد دهان رنج می برد

پیشگیری از بیماری لثه

– مسواک زدن متناوب با مسواک مناسب
– استفاده از نخ دندان
– ماساژ لثه ها
– استفاده از ویتامین ها
– استفاده از دهان شویه ها و آب نمک به صورت روزانه
– جرمگیری دوره ای

درمان بیماری لثه

رمان های لثه به روش های متفاوت به منظور جلوگیری از بیماری و درمان بافت ها انجام می شود.
همچنین تغییر شکل لثه به منظور کاربری بیشتر و ایجاد زیبایی در لبخند از مهمترین درمان های دندان پزشکی است.

این درمان ها عبارتند از :

پیوند لثه ………………………………………………………………………..GINGIVAL GRAFT
جراحی لثه ………………………………………………………………….GINGIVAL SURGERY
درمان تحلیل لثه و لقی دندان ……………..RECESSION & MOBILE TOOTH TREATMENT
درمان التهاب لثه ………………………………………………………………..GINGIVECTOMY
جراحی زیبایی لثه …………………………………………..ESTHETIC GINGIVAL SURGERY